Elle etait fille

Poesjkin schreef een roman in verzen, Tsaichowsky gebruikte het als libretto voor zijn opera Yevgeni Onegin. Voor een opdrachtgever maakte ik een leporello in een doos rond deze opera en dit libretto. Centraal daarin staan de motto’s die Poesjkin gebruikte voor delen van zijn roman. Dit blad is één van de bladen die in het voorbereidingsproces van dat boek zijn ontstaan.

categorieën: