Oorkonde Tresoar, 1 van de 15 oorkonden voor de ondertekenaars van het convenant Hogescholen.

categorieën: